Obaviještenja

Obaviještenja (4)

U ljetnom periodu Divič ima potrebu za više kontejnera kako bih se svo smeće uredno moglo odlagati. Do sada to nije bio slučaj tako da su mjesta za odlaganje smeća bila prenatrpana. Uspjeli smo da isposlujemo dva ekstra kontejnera za dva mjesta za odlaganje smeća na Diviču. Dalje bih iskoristio priliku da pozovem sve građane Diviča da ponedjeljkom i četvrtkom, kada se smeće odvozi sa Diviča, oslobode prilazne puteve do mjesta za odlaganje smeća kako bi isto nesmetano moglo biti pokupljeno. 

IMG_7457
IMG_7457
IMG_8567
IMG_8567

Nakon kvara na električnim instalacijama i otklanjanja istog iskopana rupa ispred kuće hadžije Ibrahima biva zatrpana uz obrazloženje da treba da se slegne i da će zatim biti asfaltirana. Skoro godinu dana smo čekali da se asfaltira rupa ispred kuće hadžije Ibrahima. Eto posle više usmenih apelacija s naše strane i podnošenja pismenog zahtjeva rupa je danas konačno i asfaltirana. Ponukani ovim iskustvom od sada ćemo ovakvu vrstu radova uvijek propratiti sa pismenim zahtjevom za vraćanje infrastukture u prvobitno stanje. 

IMG_8178
IMG_8178
IMG_8179
IMG_8179
IMG_8180
IMG_8180
IMG_8181
IMG_8181
IMG_8183
IMG_8183
IMG_8186
IMG_8186
IMG_8187
IMG_8187

Do 19 jula 2016,naredna dva mjeseca, imaju priliku svi oni koji žive van Bosne i Hercegovine da se prijave
za glasanje putem pošte na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Zašto je bitno da svi oni koji imaju
neki od dokumenata Bosne i Hercegovine(ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš) i oni koji nemaju da izvade
neki od ovih dokumenata i da se prijave za izbore?

U Zvorničkoj opštini je prije rata živjelo oko 46000 Bošnjaka. Posle rata oko 10000 je ostalo da živi u dijelovima
Zvorničke opštine koji danas pripadaju Sapni. Oko 3000 Bošnjaka je ubijeno. Oko 10000 hiljada je prodalo svoju
imovinu a oko pola onih koji žive u Zvorničkoj opštini ima lične karte izdate u federaciji. Danas registrovanih
Bošnjaka na biračkom spisku za Zvorničku opštinu ima oko 12000 od čega oko 7000 živi u Zvorničkoj opštini a oko 5000 živi van Bosne i Hercegovine.

Na prošlim izborima na Zvorničkoj opštini je glasalo oko 4300 Bošnjaka. Od 5000 s pravom glasa u dijaspori, za izbore se prijavilo njih oko 450 a glasalo je tek njih oko 150. Zvornička opština broji 31 odbornika od kojih je 3 Bošnjaka. Broj glasova koji predstavlja jednog odbornika je 870. Zbog postojanja više listi za koje su Bošnjaci  glasali trenutno imamo 3 odbornika jer je samo jedna lista dobila dovoljno glasova da ima svoje odbornike u gradskoj skupštini.

Iz svega gore navedenog trebalo bi biti jasno, da bi bili bilo kakav faktor odlučivanja u gradskoj skupštini neophodno je da imamo više odbornika. Pozivam vas koji živite van Bosne i Hercegovine da se prijavite za glasanje putem pošte. Proces prijave je jako jednostavan i iziskuje svega 5 minuta vašeg vremena. Ispuni se obrazac za prijavu za glasanje putem pošte. Kopira se lična karta i zajedno sa prijavom se pošalje na adresu Centralne izborne komisije u BiH. Posle toga ćete dobijati glasački materijal putem pošte na adresu na kojoj živite van Bosne i Hercegovine. Vaš trošak je 5 minuta vremena za ispunjavanje obrasca i nekih 2-3 eura za kovertu i markicu.

VAŠ GLAS JE DANAS BITNIJI VIŠE NEGO IKADA ZATO GA ISKORISTITE.  

U prilogu su vam linkovi za provjeru upisa u birački registar i na obrazac za prijavu za izbore koji trebate isprintati i popuniti i zajedno sa kopijom dokumenta kojim dokazujete identitet(lična karta, vozačka dozvola ili pasoš) poslati na adresu Centralne izborne komisije u BiH.  

Provjerite gdje ste prijavljeni za glasanje u Bosni i Hercegovini

http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=200&Lang=3&Mod=0

Unesite Prezime; Ime i matični broj

Obrazac za glasanje putem pošte

http://www.izbori.ba/Documents/Lok_Izbori_2016/Biraci_Glasaci/Prp_Obrazac_Izvan_BiH_Lok_2016-bos.pdf

Obrazac mora biti poslan do 19-7-2016

Nezaboravite potpisati obrazac(isti potpis kao i na dokumentu koji priložite kao dokaz identiteta) i poslati kopiju lične karte(obje strane) ili kopiju vozačke dozvole ili kopiju pasoša ovisno o tome koji dokument korisite za dokaz identiteta.

Primjer ispunjenog formulara.

Lokalni izbori ...
Lokalni izbori u BiH 2016
Lokalni izbori ...
Lokalni izbori u BiH 2016
Lokalni izbori ...
Lokalni izbori u BiH 2016
 

Učitava se ...

Čak se i labudovima sviđa Divič od kako smo ga počeli sređivati.

Labudovi 05-201...
Labudovi 05-2016
Labudovi 05-201...
Labudovi 05-2016
Labudovi 05-201...
Labudovi 05-2016
Labudovi 05-201...
Labudovi 05-2016

O udruženju

  • Raniji pokušaji organiziranja i rada sličnih udruženja na Diviču nisu zaživila. Počevši od mjesne zajednice pa na dalje ispostavilo se da kada se aktivnosti svedu na dobrovoljni rad i na samo jednu osobu, kako je to do sada bio slučaj, rezultati su gotovo pa nikakvi. Mi moramo iz ovoga izvući pouku i postaviti naše udruženje na taj način da nam se nedesi slična sudbina.

    Pročitaj više...

Račun udruženja

Transakcijski račun za uplate iz BiH:

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
1610000142870050

Za uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: Raiffeisen BANK dd BiH
Banks address: Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391610000142870050

Full benefic. name: Dijsapora za odrz povratak i reg
Full benefic. address: Divic

Svrha: Članarina ili navesti naziv projekta