Anketa

Hoćete biti na dan šehida, 21 jun 2014, na Diviču?
 

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 3 

Naši sponzori

Splavarenje Na Drini
Autor Administrator   
Srijeda, 12 Maj 2004 11:54
(odlomak iz feljtona)


Divički splavari pojavljuju se na Drini početkom 20.vijeka.Oni su prihvatali splavi, ali i građu koju su furmani dovozili do Drinjače sa Romanije i Krama (Han-Pijeska) i transportovali je splavima do Zemuna za prometnika Borgana Fintera. Za vrijeme Austrougarske se u Diviču, prema iskazu starog splavara
83-godišnjeg Mustafe Atlića , ovim poslom počeli baviti : Atlići, Bojići, Jamakovići, Kapidžići, Kuljanini, Musići, Pezerovići, a iza 1918. godine gotovo svi Divičani odoše u splavare.
Splavari su sa sobom nosili dvije poluge za skidanje splavi, kolac,drveni potuk ili kamen za udaranje koca, a zadnjak još sjekiru i imao je obavezu da napravi ognjište ( pomoću granja,busenja i šljunka).Vožnja bi počinjala tako što prvak zakreće splav i uvodi ga u putanju. Zadnjak ga ispravlja u bukovima ,tjesnacima i oštrim prevozima. Prvak je izdavao kratke i oštre komande: "Srbiji !", "Bosni !", "Dosta !", a zbog buke je to činio često rukom ili glavom. Od brzine i snalažljivosti splavara zavisio je i uspješan prolaz splavi jer je dodir sa kamenom značio potpuno ili djelimično raspadanje. Uspješni prvaci bili su na cijeni, pa su ih nerijetko vlasnici splavi pridobijali povečanjem dnevnica i tako ih preuzimali od dotadašnjih vlasnika. Bilo je i zadnjaka koji nikada nisu tražili prednji dumen, iako je on donosio veću zaradu, jer nisu bili sigurni u sebe.

Mještani naselja uz Drinu imali su lijep običaj da pozdravljaju splavare sa :" Sretan put splavari!"
a ovi su im odpozdravljali.Međutim, bilo je i šala na račun splavara , pa i zadirkivanja ,u čemu su kako ističe jedan divički sagovornik prednjačile janjanske, a iza njih i kozlučke djevojke.Priča se da su nekada zvornički lađari imali pijetla na svojoj "zvornikuši", vjerovatno da bi u nekoj prilici spremili jelo ( a možda i radi buđenja u dane ramazanskog posta ). Pijetao je kukurikao, a to je podstaklo mještane da svaki prolazak lađe ( i kasnije splava) poprate podrugljivim
kukurikanjem.( Alija Uzunović : Splavarenje na Drini,
" Glas sa Drine" br. 315 od 26.08.1983)
 
©2010 stilpunkt & Divic.net