Administrator

Administrator

Administrator.

RAPORT

U sklopu podrške kulturnim i sportskim aktivnostima na Diviču ovaj put smo odlučili podržati izlet mlađih uzraštaja, uz pratnju, na Bjelašnicu. Divan dan pun prelijepih impresija i iskustvo bogatiji naši Divičani su uživali u ambijentu jedne od najljepših planina u Bosni i Hercegovini. Zimske radosti, ukusna hrana i pokoja modrica ostat će u lijepom sjećanju naših Divičana. Ovakve izlete planiramo i u budućnosti podržavati.

 

REALIZACIJA

Projekat je realizovan u datom roku. 

 

PROJEKAT

Izlet na Bjelašnicu.   

 

PRIJEDLOG

Podrška raznim aktivnostima na Diviču . 

Bjelasnica01
Bjelasnica01
Bjelasnica02
Bjelasnica02
Bjelasnica03
Bjelasnica03
Bjelasnica04
Bjelasnica04
Bjelasnica05
Bjelasnica05
Bjelasnica06
Bjelasnica06
Bjelasnica07
Bjelasnica07
Bjelasnica08
Bjelasnica08

 1. Finansijski smo podržali asfaltiranje košarkaškog terena na Diviču sa 5000KM
 2. Tokom cijele godine smo radili na čišćenju i održavanju ulica, i to zimi smo finansirali čišćenje snijega zbog neprohodnosti istih a poslije i kamenja i drugih raznih nečistoća. Krpili smo rupe po ulicama. Održavali smo sve javne zelene površine u Diviču a početkom 2017 godine smo sredili ulaz u Divič iz pravca Zvornika tako što smo prvo sve očistili a zatim posadili 80 stabala raznog drveća. Održavali smo prostor namijenjen za spomen obilježje ‘suzu’. Sadili cvijeće. Šišali i zalijevali travu tokom toplih ljetnih dana. Investicija vrijedna 5000KM.
 3. Uradili smo ivičnjake i drenažu kako bi spriječili dalje osipanje puta na ulazu u Divič.
 4. Održavali smo objekat ‘čitaonice’ i objekat uz stadion.
 5. Održavali smo sportske terene. U više navrata smo kupovali pijesak za odbojkaški teren. Kompletno smo renovirali košarkaški teren tako što smo popravili jedan postojeći koš a drugi uradili po uzoru na već postojeći. Zatim smo i odradili iscrtavanje košarkaškog i fudbalskog terena. Investicija vrijedna 3500KM.
 6. Finansijski smo podržali sanaciju puta kod škole koja je nastala usljed velikih padavina.
 7. Učestvovali smo u humanitarnim projektima i pomagali školu na Diviču.
 8. Napravili smo još jedno mjesto za odlaganje smeća i nabavili 5 novih kontejnera. Investicija vrijedna 2000KM.
 9. Održavali smo uličnu rasvjetu tako što smo mijenjali pokvarene sijalice a postavili smo i 2 nova sijalična mjesta. Investicija vrijedna 1000KM.
 10. Zamijenili smo kanalizacione cijevi od čoška stadiona do jezera koje su bile začepljene. Investicija vrijedna 1000KM.
 11. Finansijski smo podržali Divičke učesnike ‘Marša Mira 2017’, nabavili smo majice i bedževe za sve naše učesnike.
 12. Aktivno smo učestvovali i finansijski podržali realizaciju ulične rasvjete od Buruna do škole.
 13. Od maja mjeseca smo preuzeli plaćanje računa za struju na pumpi za vodu koja je u više navrata bila isključivana i na kojoj postoji dug od preko 5000KM. Aktivno radimo na tome da riješimo ovaj problem sa vodosnabdijevanjem ‘Korina’. Investicija vrijedna 1000KM.
 14. Sredili smo čitav priobalni put od Buruna do škole. Sve je očišćeno i nasuli smo kamen tucanik a na više mjesta skrenuli pažnju da se smeće odlaže na zato obezbijeđena mjesta. Investicija vrijedna 1000KM.
 15. Aplicirali smo na više fondova za sredstva kako bih odradili neke od ovih projekata. U dva navrata su nam sredstva bila i odobrena. Prva je nova ulična rasvjeta od Buruna do škole u visini od 19500KM a druga je za projektnu dokumentaciju za kompletno renoviranje čitaonice u visini od 1500KM koju planiramo odraditi u 2018-toj godini. Imali smo i dvije donacije. Jedna u vidu sportskih rekvizita a druga za košarkaški teren.
 16. Oko 25 Divičana je zaradilo radeći na svim gore navedenim projektima.

 

U sve ove projekte smo investrirali preko 20000 KM.  

RAPORT

Radove na sređivanju priobalnog puta smo priveli kraju.  Uloženi trud i novac se isplatio jer priobalni put i sama obala izgledaju čisto i uredno. Sada je na nama da tako i ostane. Nadamo se da više neće biti bespravnog odlaganja otpada na obalu i u samo jezero. Na više lokacija uz samu obalu smo postavili i table s upozorenjem da se otpad odlaže na za to predviđena mjesta. Iskoristio bih priliku da vas pozovem da podržite dalji rad udruženja kroz redovno produživanje članstva, učlanjivanje u udruženje ukoliko to već niste i putem donacija. 

 

REALIZACIJA

Projekat je realizovan u datom roku. 

 

PROJEKAT

U sklopu radova oko sređivanju priobalnog puta odlučili smo urediti prostor između puta i samog jezera.   

 

PRIJEDLOG

Sređivanju prostora između priobalnog puta i jezera. 

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68

RAPORT

Radovi na sređivanju priobalnog puta i same obale se nastavljaju. Posle ovih radova se nadamo da više neće biti bespravnog odlaganja otpada na obalu i u samo jezero. S obzirom da imamo dovoljno kontejnera i kanti za odlaganje otpada pozivamo sve stanovnike Diviča da obrate pažnju i otpad odlažu tamo gdje mu je i mjesto kako bi naš Divič bio čist i uredan kako to i dolikuje.

 

REALIZACIJA

Projekat je realizovan u datom roku. 

 

PROJEKAT

U sklopu radova oko sređivanju priobalnog puta odlučili smo urediti prostor između puta i samog jezera.   

 

PRIJEDLOG

Sređivanju prostora između priobalnog puta i jezera. 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27

RAPORT

Trasa kojom je kopan kanal za postavljanja kablova za uličnu rasvjetu od buruna do škole je posle radova ostala ne dovršena. Zato smo odlučili da ovu trasu dovedemo u red. Radovi su u završnoj fazi tako da veći dio trase izgleda odlično.

 

REALIZACIJA

Projekat je realizovan u datom roku. 

 

PROJEKAT

U sklopu radova oko ulične rasvjetu od buruna do škole odlučili smo srediti trasu kojom je kopan kanal za postavljanja kablova.   

 

PRIJEDLOG

Sređivanje puta oko rasvjete. 

sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete1
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete2
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete3
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete4
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete5
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete6
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete7
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete8
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete90
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete91
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete93
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete94
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete95
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete96
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete97
sredjivanje_put...
sredjivanje_puta_oko_rasvjete98

Aktivnostima oko uređenja sportskih terena na Diviču ćemo stvoriti uslove za održavanje raznih sportskih takmičenja a s ciljem druženja kako lokalnog stanovništva a tako i naše dijaspore i ostale povratničke populacije u Zvorničkoj opštini. Ovaj put smo dobili donaciju u vidu mreže za odbojku u pijesku. Zahvalio bih se donatorima na ovoj vrijednoj donaciji. Iskoristio bih priliku da pozovem i ostale koji žele donirati u ove svrhe da nam se jave. Planiramo nabaviti i jedan sto za stoni tenis za vanjsku upotrebu koji košta odprilike 700 KM. Dalje planiramo kupiti jedan sto za stoni fudbal koji košta odprilike 800 KM. Potrebni su nam i razni sportski rekviziti a prvenstveno lopte za košarku, fudbal, odbojku i fudbal u pijesku. U doglednoj budućnosti planiramo nabaviti i jedan sto za bilijar.

IMG_9042
IMG_9042
IMG_9043
IMG_9043
IMG_9044
IMG_9044
IMG_9045
IMG_9045

RAPORT

Na potezu od čoška fudbalskog igrališta do jezera uz burun smo zamjenili cijevi za odvod vode. Nadamo se da ćemo zamjenom ovih cijevi riješiti problem skupljanja vode na putu iza gola a prema burunu. 

 

REALIZACIJA

Projekat je realizovan u datom roku. 

 

PROJEKAT

Kanalizaciona i vodovodna mreža u Diviču je u vrlo lošem stanju. To i ne čudi previše s obzirom da na istim ništa nije rađeno u zadnjih 40 godina. Mi koristimo svaku priliku da infrastrukturu na Diviču poboljšamo kada nam se za to ukaže prilika.  

 

PRIJEDLOG

Zamjena cijevi od čoška igrališta do jezera. 

IMG_8651
IMG_8651
IMG_8652
IMG_8652
IMG_8653
IMG_8653
IMG_8693
IMG_8693
IMG_8694
IMG_8694
IMG_8695
IMG_8695

RAPORT

Projekat za uličnu rasvjetu od buruna do škole na Diviču je školski primjer kako se može i treba raditi kada se radi o projektima ove vrste. Od projektne dokumentacije do apliciranja za sredstva, od raspisivanja tendera za projekat pa do same realizacije ovog projekta trebalo je samo 8 mjeseci. Čitav projekat je koštao 20670 KM. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je učestvovalo sa 15000 KM, Zvornička gradska uprava sa 4500 KM a udruženje građana Diviča sa 1170 KM.

Koristim priliku da se zahvalim ministru dr. Edinu Ramiću i njegovom timu na ogromnom trudu i radu koji je toliko vidljiv na terenu. Po prvi put imamo ministra koji ne samo govorom ali i djelom pokazuju da kada pravi ljudi dođu na prava mjesta rezultat postaje ne izbježan.
Zahvaljujem se potpredsjedniku manjeg BH entiteta Ramizu Salkiću na njegovoj nesebičnoj podršci povratničkoj populaciji.  
Nadalje se zahvaljujem i Zvorničkoj gradskoj upravi koja je podržala ovaj projekat sa značajnim sredstvima i nadam se da ćemo i u budućnosti nastaviti sarađivati na projektima koji su od koristi građanima Diviča.

Pred nama su novi projekti, novi izazovi. Udruženje građana Divič postaje ozbiljna organizacija koja evo po ko zna koji put pokazuje da se sve može kad se hoće. Imamo podršku naša 153 člana, imamo podršku federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, imamo podršku Zvorničke gradske uprave, ostaje na nama da nastavimo ovako raditi. Pozivam sve Divičane da se učlane i da podrže rad udruženja građana Diviča.    

 

REALIZACIJA

Projekat je realizovan u datom roku. 

 

PROJEKAT

Projektnu dokumentaciju za uličnu rasvjetu od buruna do škole na Diviču smo odradili u decembru 2016 godine. Zatim smo aplicirali za sredstva za ovaj projekat kod federlanog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Sredstva su nam odobrena u januaru 2017 godine da bih zatim, u februaru 2017 godine, projekat bio dogovoren sa Zvorničkom gradskom upravom. U maju 2017 je raspisan tender a evo 12 avgusta 2017 i realizovan.   

 

PRIJEDLOG

Ulična rasvjeta od buruna do škole. 

1
1
2
2
IMG_8674
IMG_8674
IMG_8675
IMG_8675
IMG_8676
IMG_8676
IMG_8677
IMG_8677
IMG_8678
IMG_8678
IMG_8679
IMG_8679
IMG_8681
IMG_8681

U ljetnom periodu Divič ima potrebu za više kontejnera kako bih se svo smeće uredno moglo odlagati. Do sada to nije bio slučaj tako da su mjesta za odlaganje smeća bila prenatrpana. Uspjeli smo da isposlujemo dva ekstra kontejnera za dva mjesta za odlaganje smeća na Diviču. Dalje bih iskoristio priliku da pozovem sve građane Diviča da ponedjeljkom i četvrtkom, kada se smeće odvozi sa Diviča, oslobode prilazne puteve do mjesta za odlaganje smeća kako bi isto nesmetano moglo biti pokupljeno. 

IMG_7457
IMG_7457
IMG_8567
IMG_8567

RAPORT

U saradnji sa Divičkim džematom obezbjedili smo 10 majica i bedževa za sve učesnike marša mira Nezuk-Potočari iz Diviča. Ovo je prvi put da se organizovano ide na marš mira iz Diviča. Naša podrška svim vjerskim i kulturnim manifestacijama na Diviču i za Divičane nije ni ovog puta izostala a tako ćemo nastaviti i u budućnosti. O marašu mira kako ga danas zovemo a u vrijeme jula 1995 i maršem srmti može se govoriti danima. Ono što se dešavalo u to vrijeme je teško za povjerovati ali se ipak desilo pa smo mi s toga dužni da pričamo a pogotovo mlađim naraštajima kako se ovo nikada i nikom nebi ponovilo. Pozivam vas da posjetite stranicu http://www.marsmira.org/bs/ i da odvojite vrijeme i pročitate sadržaj ove stranice i da drugima pričate o onome što se desilo jula 1995 a pogotovo svojim ukućanima!

Na majice smo, s prednje strane, stavili tekst:

       Marš Mira

Divič-Nezuk-Potočari

         2017

A sa zadnje strane:

         8372...

 

REALIZACIJA

Naručili smo 10 majica i 10 bedževa za učesnike marša mira Nezuk- Potočari 2017 iz Diviča.

 

PROJEKAT

Kupovina majica i bedževa za učesnike marša mira Nezuk- Potočari 2017.   

 

PRIJEDLOG

Podrška vjerskim i kulturnim manifestacijama u Diviču i u Zvorničkoj opštini. 

1.IMG_8340
1.IMG_8340
2.IMG_8341
2.IMG_8341
3.IMG_8342
3.IMG_8342
IMG_8334
IMG_8334
IMG_8335
IMG_8335
IMG_8336
IMG_8336
IMG_8338
IMG_8338
IMG_8349
IMG_8349
IMG_8352
IMG_8352
IMG_8353
IMG_8353
IMG_8354
IMG_8354
IMG_8355
IMG_8355
IMG_8356
IMG_8356
IMG_8357
IMG_8357
IMG_8358
IMG_8358
IMG_8359
IMG_8359

O udruženju

 • Raniji pokušaji organiziranja i rada sličnih udruženja na Diviču nisu zaživila. Počevši od mjesne zajednice pa na dalje ispostavilo se da kada se aktivnosti svedu na dobrovoljni rad i na samo jednu osobu, kako je to do sada bio slučaj, rezultati su gotovo pa nikakvi. Mi moramo iz ovoga izvući pouku i postaviti naše udruženje na taj način da nam se nedesi slična sudbina.

  Pročitaj više...

Račun udruženja

Transakcijski račun za uplate iz BiH:

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
1610000142870050

Za uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: Raiffeisen BANK dd BiH
Banks address: Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391610000142870050

Full benefic. name: Dijsapora za odrz povratak i reg
Full benefic. address: Divic

Svrha: Članarina ili navesti naziv projekta