Anketa

Hoćete biti na dan šehida, 21 jun 2014, na Diviču?
 

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 14 

Naši sponzori

Divičko Turbe
Autor Administrator   
Nedjelja, 13 April 2008 14:50
Ovo turbe je na Kisaru povrh Diviča, s lijevu stranu asfaltnog puta
Zvornik-Drinjača. Turbe je bilo jednostavna građevina, zidana

od kamena, ćerpiča i drveta, pokrivena crijepom. Objekat je

imao pregradu. U ovoj prostoriji od ulaza je prazan prostor za klanjanje i

odmor onih koji zijarete turbe, a u drugom dijelu su mještene dvije

drvene kubure, u razmaku jedan metar, nad grobovima šehida,

sa četiri jednostavno rađena nišana bez natpisa. Osnovica turbeta
iznosi 11 X 5,50 m. Na turbetu nije bilo nikakva zapisa. Od turbedarskih

eksponata jedino ima >>tug<<.
Prema narodnoj predaji, koja nije bez osnova, ovi šehidi su došli

u Bosnu sa sultan Fatihom i nekoliko značajnih bojeva bilo je baš

na ovom geografskom položaju gdje se danas nalazi turbe i navedeni

spomenici pod imenom Kisar. Po istoj legendi, u turbetu su dva groba:

emir Ahmeda i emir Alije, koji su bili dva brata rodom iz Perzije, pa su

za vrijeme Fatiha tu poginuli i na tom mjestu sahranjeni. Tradicija koja
se
prenosi u Zvorniku, pa i ostaloj Bosni, veli se da su tu pokopani emir

Ahmed i emir Alija, a za Tatar-hana se tvrdi da im je daidža (ujak).Narodna predaja sačuvana u Visokom glasi da su obadvojica emira
pripadali sejjidima. Njihova su braća šejh Ishak, šejh Ajas - begove
tekije u Visokom, emir Muhamed i šejh Husejn. Po visočkoj tradiciji
oni su dočekani iz zasjede i postali šehidi na skeli preko Drine.
Tijela su him nađena jedno pored drugog na obali Drine, a
Tatar-hana
na mjestu gdje mu se i danas grob nalazi. Divičko turbe
obilazili
su putnici iz najudaljenijih krajeva prostranog Osmanskog carstva.

Zna se da su zijaret činili šehovi i derviši iz Buhare, Hive, Semerkanada,
Tashkenta, Teherana, Konje itd.Idući prema Zvorniku iz Diviča, više hidroelektrane pod jezerom bilo
je jedno turbe, na lokaciji >>Stari Vakuf<< oko koga je bilo groblje.
Nije poznato kome je pripadalo. Može se samo predpostavljati da je
riječ o nadgrobnom spomeniku prvenstvo nekog derviša ili derviškog
šejha.Zadnji turbedar ovog turbeta bio je, Dedo Jošanica. Veli se,
da je nosio veliku bradu i dugu kosu. Za vrijeme zikra bio je, kao
bubnjar derviš_baba Šupin iz Zvornika.Pred gradskom kapijom s desne strane (idući s Diviča), pod putem,
bilo je sve do 1955 godine jedno obično turbe sagrađeno od kamena,
ćerpiča i drveta, kvadratnog oblika (4 x 4 m). U unutrašnjosti
nalazila su se dva nišana bez natpisa. Prema predaji, tu je bio sahranjen

neki dobri vojnik Fatih Mehmeda, koji je pri zauzeću Zvornika poginuo.Kako je staro turbe u Diviču dotrajalo, samoinicijativno ponudio je svoj
prilog od devet hiljada njemačkih maraka za temeljitu izgradnju turbeta
Šaćir Hasanović iz Pobuđa, općina Bratunac.
Turbe je iz temelja napravljeno od tvrdog materijala uz još fizičku i
materijalnu pomoć džemata, sa dva kubeta i pokriveno bakrom.

U Turbe je uvedena voda i struja.Novo turbe je, uz veliko prisustvo naroda, otvoreno 30. jula 1989. godine.

Objekat spada među najbolja turbeta u Bosni i Hercegovini.


Hifzija Suljkić
 
©2010 stilpunkt & Divic.net