Anketa

Hoćete biti na dan šehida, 21 jun 2014, na Diviču?
 

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 8 

Naši sponzori

Džamije i Imami na Diviču
Autor Administrator   
Nedjelja, 13 April 2008 14:54
Tačnih podataka o gradnji džamije nemamo, ali se Pretpostavlja da je džamija u Diviču sagrađena u 16 vijeku, što zaključujemo na osnovu naseljenosti mjesta, i na osnovu mezaristana koji potječe iz prvog doba turske vladavine.
Stara džamija je bila sagrađena od kamena, ćerpiča i drveta i imala je drvenu munaru.
Hadži Hasan Bojić do temelja je oborio staru i o svom trošku 1935 godine sagradio novu džamiju na istoj lokaciji veličine 14,5x10,5 m i zidanu munaru od 30 m visine. Otvorenje ove džamije bilo je 1936 godine.

S desne strane od ulaza u džamiju nalazila su se 2 mezara: Hadži Hasana Bojića, i Sabit ef. Aganovića.
1992 godine džamija je srušena, 1996 godine vakufsko zemljište je oduzeto od strane općine Zvornik i dodijeljeno Srpskoj Pravoslavnoj crkvi a na njenom mjestu i na 2 mezara bespravno podignuta Srpska Pravoslavna crkva. Imami od 1863 godine do danas:


1. Ahmed ef. Hadžiefendić. On je rodom iz Užica, a doselio je u Divič krajem 1862. godine. Po zaključcima Carigradske konferencije od 4. septembra 1862. godine održane između Turske i evropskih tzv. Garantnih sila: engleske, Rusije, Francuske, Austrije, Pruske i Italije-muslimani su se morali iseliti iz cijele Srbije, pa i iz varoši Beograda, a utvrđenja Sokola i Užica imala su biti još i porušena, pa je tako iselio iz Užica i Ahmed ef. Sa sobom je doveo četiri sina: Salih ef, hfz Abdullah ef, Muhameda i Omera. Ahmed ef. Je bio užički muftija, a po hidžretu u divič postao je imam divičke džamije i zvornički muftija.


2. Hadži Salih ef je naslijedio oca na muftijskoj dužnosti u Zvornkiku i bio je imam džamije u Diviču. Koliko je bio na ovim dužnostima i kada je umro nije nam poznato, ali se zna da je bio živ i da je obnašao čast zvorničkog muftije 1873 godine. Za hadži Salih efendije se kaže>da je uza se vazda nosio šišu ( bocu ) rakije kao da pije...ali on nije pio nego samo to nosio da „trpi iftiru“ ( klevete ). Kažu da je bio dobri ( evlija ). Pred smrt je rekao u Zvorniku, u kafani „džamiji“ ovo: Ko god hoće, neka mi sutra dođe na dženazu- kad je to govorio, bio je zdrav, a sutradan je zaista umro. On je znao, kad bi ko njemu došao, zašto taj dolazi pa bi mu unaprijed to kazao.


3. Poslije smrti hadži Salih ef, dolazi za imama divičke džamije njegov mlađi brat hfz. Abdullah ef, zvani hodža Avdija po kome su se njegovi potomci prozvali Hadžiavdići.


4. Kada je umro hfz. Abdullah ef, njega je zamjenio sin Asim ef. ( umro 1910).


5. od 1911 godine Asim efendiju je naslijedio također sin, Salih ef. I službovao je sve do 1937 godine. Ovim imamom završava se silsila imam iz porodice Hadžiefendića u divičkoj džamiji, koji su tu časnu dužnost vršili pune 74 godine.


6. Hadži salih ef. Kavazbašić iz Diviča, po završetku hifza i Podrinjske medrese u Zvorniku bio je postavljen od strane ulema medžlisa za Bosnu i Hercegovinu imamom, hatibom i muallimom divičke džamije 1937 godine. Na ovoj dužnosti ostao je čitav radni vijek i 1979 godine otišao je u mirovinu kao službenik ove džamije.


7. Njega je dekretom Starješinstva Bosne i Hercegovine od 1. 04 1979 godine zamijenio Ruvejd ef. Jahić koji je bio imam do poslednjeg dana kada su seljani ovog mjesta protjerani.


8. Današnji imam Vahid ef. Kapidžić iz Diviča, inače svršenik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, postavljen je za imama, hatiba i muallima u džematu Divič dekretom Rijaseta IZ 01. 04. 2003 godine.

Mujezinsku dužnost su obavljali Šaban Hadžiefendić, umro 1903 godine i Husejn Efendić ( 1868 – 1965 ). Poslednji je bio muezzinom ove džamije punih 40 godina.
 
©2010 stilpunkt & Divic.net