Orginali

Orginali svih dokumentata koje smo dobili iz suda u Bijeljini po registraciji udruženja.

Originali - Osnivački AktOriginali - Osnivački Akt (4)
Originali - APIF obavještenjeOriginali - APIF obavještenje (1)
Originali - DostavnicaOriginali - Dostavnica (1)
Originali - Ovlaštena lica za zastupanjeOriginali - Ovlaštena lica za zastupanje (1)
Originali - Prijava za registracijuOriginali - Prijava za registraciju (2)
Originali - Program radaOriginali - Program rada (3)
Originali - RješenjeOriginali - Rješenje (2)
Originali - StatutOriginali - Statut (10)
Originali - OdlukeAktiOriginali - OdlukeAkti (2)
Originali - Zapisnik sa osnivačke skupštineOriginali - Zapisnik sa osnivačke skupštine (3)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2016-08-05Finansije - PologNovcaUBanku - 2016-08-05 (2)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2015-10-09Finansije - PologNovcaUBanku - 2015-10-09 (2)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2016-09-08Finansije - PologNovcaUBanku - 2016-09-08 (3)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2016-11-15Finansije - PologNovcaUBanku - 2016-11-15 (2)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-03-30Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-03-30 (2)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-04-27Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-04-27 (2)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-07-07Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-07-07 (2)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-08-15Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-08-15 (2)
Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-12-15Finansije - PologNovcaUBanku - 2017-12-15 (2)
Finansije - Uplatnice - Uplatnice jun 2016Finansije - Uplatnice - Uplatnice jun 2016 (18)
Finansije - Uplatnice - Uplatnice jul 2016Finansije - Uplatnice - Uplatnice jul 2016 (34)
Finansije - Uplatnice - Uplatnice avgust 2016Finansije - Uplatnice - Uplatnice avgust 2016 (32)
Finansije - Uplatnice - Uplatnice septembar 2016Finansije - Uplatnice - Uplatnice septembar 2016 (5)
Finansije - Uplatnice - Uplatnice oktobar 2016Finansije - Uplatnice - Uplatnice oktobar 2016 (8)
Finansije - Uplatnice - Donacije - 2016Finansije - Uplatnice - Donacije - 2016 (3)
Finansije - Uplatnice - Donacije - 2017 - Mreža za odbojku u pijeskuFinansije - Uplatnice - Donacije - 2017 - Mreža za odbojku u pijesku (4)
Finansije - Uplatnice - Uplatnice decembar 2016Finansije - Uplatnice - Uplatnice decembar 2016 (2)
Finansije - Uplatnice - 2017-01Finansije - Uplatnice - 2017-01 (7)
Finansije - Uplatnice - 2017-02Finansije - Uplatnice - 2017-02 (3)
Finansije - Uplatnice - 2017-03Finansije - Uplatnice - 2017-03 (5)
Finansije - Uplatnice - 2017-04Finansije - Uplatnice - 2017-04 (7)
Finansije - Uplatnice - 2017-05Finansije - Uplatnice - 2017-05 (5)
Finansije - Uplatnice - 2017-06Finansije - Uplatnice - 2017-06 (9)
Finansije - Uplatnice - 2017-07Finansije - Uplatnice - 2017-07 (8)
Finansije - Uplatnice - 2017-08Finansije - Uplatnice - 2017-08 (15)
Finansije - Uplatnice - 2017-09Finansije - Uplatnice - 2017-09 (3)
Finansije - Uplatnice - 2017-10Finansije - Uplatnice - 2017-10 (7)
Finansije - Uplatnice - 2017-12Finansije - Uplatnice - 2017-12 (4)
Finansije - Uplatnice - 2018-01Finansije - Uplatnice - 2018-01 (14)
Finansije - Isplatnice - april 2016 - Sređivanje infrastrukture na DivičuFinansije - Isplatnice - april 2016 - Sređivanje infrastrukture na Diviču (10)
Finansije - Isplatnice - maj 2016 - Sređivanje infrastrukture na DivičuFinansije - Isplatnice - maj 2016 - Sređivanje infrastrukture na Diviču (1)
Finansije - Isplatnice - maj 2016 - Ulična rasvjetaFinansije - Isplatnice - maj 2016 - Ulična rasvjeta (5)
Finansije - Isplatnice - juni - Dan šehida 24-06-2016 - iftarFinansije - Isplatnice - juni - Dan šehida 24-06-2016 - iftar (1)
Finansije - Isplatnice - juni - Uređivanje zelenih površinaFinansije - Isplatnice - juni - Uređivanje zelenih površina (2)
Finansije - Isplatnice - juli 2016 - Održavanje ulične rasvjeteFinansije - Isplatnice - juli 2016 - Održavanje ulične rasvjete (1)
Finansije - Isplatnice - juli 2016 - Volonteri-troškoviFinansije - Isplatnice - juli 2016 - Volonteri-troškovi (13)
Finansije - Isplatnice - avgust 2016 - Međunarodno takmičenje u kajaku i kanu na DivičuFinansije - Isplatnice - avgust 2016 - Međunarodno takmičenje u kajaku i kanu na Diviču (1)
Finansije - Isplatnice - avgust 2016 - Pomoć - Elvis KuršumovićFinansije - Isplatnice - avgust 2016 - Pomoć - Elvis Kuršumović (1)
Finansije - Isplatnice - avgust 2016 - Pomoć - Ismail MarhoševićFinansije - Isplatnice - avgust 2016 - Pomoć - Ismail Marhošević (1)
Finansije - Isplatnice - avgust 2016 - Volonteri-troškoviFinansije - Isplatnice - avgust 2016 - Volonteri-troškovi (6)
Finansije - Isplatnice - septembar 2016 - Pomoć - Elvis KuršumovićFinansije - Isplatnice - septembar 2016 - Pomoć - Elvis Kuršumović (1)
Finansije - Isplatnice - septembar 2016 - Pomoć - Sabahudin KuljaninFinansije - Isplatnice - septembar 2016 - Pomoć - Sabahudin Kuljanin (1)
Finansije - Isplatnice - septembar 2016 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - septembar 2016 - Infrastruktura Diviča (7)
Finansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Sabahudin KuljaninFinansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Sabahudin Kuljanin (2)
Finansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Amel KuljaninFinansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Amel Kuljanin (2)
Finansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Amir HadžiavdićFinansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Amir Hadžiavdić (2)
Finansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Benjamin HodžićFinansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Benjamin Hodžić (1)
Finansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Mehmed TuhčićFinansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Mehmed Tuhčić (1)
Finansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Šaban SelimovićFinansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Šaban Selimović (1)
Finansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Slaviša TodorovićFinansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Pomoć - Slaviša Todorović (1)
Finansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - oktobar 2016 - Infrastruktura Diviča (8)
Finansije - Isplatnice - novembar 2016 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - novembar 2016 - Infrastruktura Diviča (11)
Finansije - Isplatnice - decembar 2016 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - decembar 2016 - Infrastruktura Diviča (8)
Finansije - Isplatnice - decembar 2016 - Ulična rasvjeta od Buruna do školeFinansije - Isplatnice - decembar 2016 - Ulična rasvjeta od Buruna do škole (1)
Finansije - Isplatnice - decembar 2016 - Vodosnabdijevanje korinaFinansije - Isplatnice - decembar 2016 - Vodosnabdijevanje korina (2)
Finansije - Isplatnice - 2017-01 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-01 - Infrastruktura Diviča (2)
Finansije - Isplatnice - 2017-02 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-02 - Infrastruktura Diviča (4)
Finansije - Isplatnice - 2017-02 - Asfaltiranje košarkaškog terenaFinansije - Isplatnice - 2017-02 - Asfaltiranje košarkaškog terena (1)
Finansije - Isplatnice - 2017-02 - Završni račun za 2016, APIFFinansije - Isplatnice - 2017-02 - Završni račun za 2016, APIF (1)
Finansije - Isplatnice - 2017-03 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-03 - Infrastruktura Diviča (16)
Finansije - Isplatnice - 2017-04 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-04 - Infrastruktura Diviča (5)
Finansije - Isplatnice - 2017-04 - KnjigovodstvoFinansije - Isplatnice - 2017-04 - Knjigovodstvo (1)
Finansije - Isplatnice - 2017-05 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-05 - Infrastruktura Diviča (6)
Finansije - Isplatnice - 2017-05 - Objekat za odlaganje smeća u korinuFinansije - Isplatnice - 2017-05 - Objekat za odlaganje smeća u korinu (8)
Finansije - Isplatnice - 2017-05 - Odbojkaški terenFinansije - Isplatnice - 2017-05 - Odbojkaški teren (1)
Finansije - Isplatnice - 2017-06 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-06 - Infrastruktura Diviča (11)
Finansije - Isplatnice - 2017-06 - Košarkaški terenFinansije - Isplatnice - 2017-06 - Košarkaški teren (2)
Finansije - Isplatnice - 2017-06 - Pumpa za vodu u korinuFinansije - Isplatnice - 2017-06 - Pumpa za vodu u korinu (1)
Finansije - Isplatnice - 2017-06 - Ulična rasvjetaFinansije - Isplatnice - 2017-06 - Ulična rasvjeta (2)
Finansije - Isplatnice - 2017-07 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-07 - Infrastruktura Diviča (3)
Finansije - Isplatnice - 2017-07 - Košarkaški terenFinansije - Isplatnice - 2017-07 - Košarkaški teren (8)
Finansije - Isplatnice - 2017-07 - Marš Mira 2017Finansije - Isplatnice - 2017-07 - Marš Mira 2017 (2)
Finansije - Isplatnice - 2017-08 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-08 - Infrastruktura Diviča (7)
Finansije - Isplatnice - 2017-08 - Pijesak za odbojkaško igrališteFinansije - Isplatnice - 2017-08 - Pijesak za odbojkaško igralište (1)
Finansije - Isplatnice - 2017-08 - Pumpa za vodu u korinuFinansije - Isplatnice - 2017-08 - Pumpa za vodu u korinu (1)
Finansije - Isplatnice - 2017-08 - Zamjena cijevi od čoska igrališta do jezeraFinansije - Isplatnice - 2017-08 - Zamjena cijevi od čoska igrališta do jezera (5)
Finansije - Isplatnice - 2017-09 - Infrastruktura DivičaFinansije - Isplatnice - 2017-09 - Infrastruktura Diviča (6)
Finansije - Isplatnice - 2017-09 - Pumpa za vodu u korinuFinansije - Isplatnice - 2017-09 - Pumpa za vodu u korinu (1)
Projekti - 2016 - 05 - Nastavak rada na mjestu za odlaganje smeća i sređivanje Diviča - ekstraProjekti - 2016 - 05 - Nastavak rada na mjestu za odlaganje smeća i sređivanje Diviča - ekstra (4)
Projekti - 2016 - 04 - Sređivanje Diviča 17-04-2016Projekti - 2016 - 04 - Sređivanje Diviča 17-04-2016 (25)
Projekti - 2016 - 04 - Sređivanje Diviča 17-04-2016 - EkstraProjekti - 2016 - 04 - Sređivanje Diviča 17-04-2016 - Ekstra (28)
Projekti - 2016 - 06 - Igralište za djecuProjekti - 2016 - 06 - Igralište za djecu (17)
Projekti - 2016 - 09 - Infrastruktura DivičaProjekti - 2016 - 09 - Infrastruktura Diviča (7)
Projekti - 2016 - 10 - Infrastruktura DivičaProjekti - 2016 - 10 - Infrastruktura Diviča (50)
Projekti - 2016 - 10 - Mjesto za odlaganje smeća u KorinuProjekti - 2016 - 10 - Mjesto za odlaganje smeća u Korinu (21)
Projekti - 2016 - 11 - Infrastruktura DivičaProjekti - 2016 - 11 - Infrastruktura Diviča (18)
Projekti - 2016 - 11 - kola na Diviču novembar 2016Projekti - 2016 - 11 - kola na Diviču novembar 2016 (8)
Projekti - 2016 - 12 - Infrastruktura DivičaProjekti - 2016 - 12 - Infrastruktura Diviča (12)
Projekti - 2016 - 12 - Infrastruktura Diviča 2Projekti - 2016 - 12 - Infrastruktura Diviča 2 (28)
Projekti - 2017 - 02 - Sređivanje oko stadionaProjekti - 2017 - 02 - Sređivanje oko stadiona (3)
Projekti - 2017 - 02 - Sređivanje ulaza u DivičProjekti - 2017 - 02 - Sređivanje ulaza u Divič (11)
Projekti - 2017 - 03 - Ivičnjaci na ulazu u DivičProjekti - 2017 - 03 - Ivičnjaci na ulazu u Divič (17)
Projekti - 2017 - 03 - Sređivanje 'Suze'Projekti - 2017 - 03 - Sređivanje 'Suze' (48)
Projekti - 2017 - 03 - Odvod na ulazu u DivičProjekti - 2017 - 03 - Odvod na ulazu u Divič (23)
Projekti - 2017 - 03 - Čišćenje prilaza čitaoniciProjekti - 2017 - 03 - Čišćenje prilaza čitaonici (10)
Projekti - 2017 - 04 - Odvod oko stadionaProjekti - 2017 - 04 - Odvod oko stadiona (10)
Projekti - 2017 - 05 - Održavanje ulične rasvjeteProjekti - 2017 - 05 - Održavanje ulične rasvjete (16)
Projekti - 2017 - 05 - Objekat za odlaganje smeća u korinuProjekti - 2017 - 05 - Objekat za odlaganje smeća u korinu (24)
Projekti - 2017 - 06 - Održavanje pumpe na DivičuProjekti - 2017 - 06 - Održavanje pumpe na Diviču (3)
Projekti - 2017 - 07 - Marš Mira 2017Projekti - 2017 - 07 - Marš Mira 2017 (16)
Projekti - 2017 - 08 - Ulična rasvjeta od buruna do školeProjekti - 2017 - 08 - Ulična rasvjeta od buruna do škole (9)
Projekti - 2017 - 08 - Zamjena cijevi od čoska igrališta do jezeraProjekti - 2017 - 08 - Zamjena cijevi od čoska igrališta do jezera (6)
Projekti - 2017 - 08 - Iscrtavanje košarkaškog i rukometnog terena i nabavka koševaProjekti - 2017 - 08 - Iscrtavanje košarkaškog i rukometnog terena i nabavka koševa (7)
Projekti - 2017 - 10 - Sređivanje puta oko rasvjeteProjekti - 2017 - 10 - Sređivanje puta oko rasvjete (16)
Projekti - 2017 - 11 - Nastavak radova na sređivanju priobalnog putaProjekti - 2017 - 11 - Nastavak radova na sređivanju priobalnog puta (27)
Projekti - 2017 - 12 - Završetak radova na sređivanju priobalnog putaProjekti - 2017 - 12 - Završetak radova na sređivanju priobalnog puta (68)
Obaviješenja - 2017 - Asfaltiranje rupe ispred kuće hadžije IbrahimaObaviješenja - 2017 - Asfaltiranje rupe ispred kuće hadžije Ibrahima (7)
Obaviješenja - 2017 - Dva nova kontejneraObaviješenja - 2017 - Dva nova kontejnera (2)
Udruženje - Odluke - 2016Udruženje - Odluke - 2016 (3)
Udruženje - Odluke - 2015Udruženje - Odluke - 2015 (3)

 

 

Zadnji put promjenjen nedjelja, 24 April 2016 21:32
Administrator

Administrator.

Prijavi se pa komentiraj

O udruženju

  • Raniji pokušaji organiziranja i rada sličnih udruženja na Diviču nisu zaživila. Počevši od mjesne zajednice pa na dalje ispostavilo se da kada se aktivnosti svedu na dobrovoljni rad i na samo jednu osobu, kako je to do sada bio slučaj, rezultati su gotovo pa nikakvi. Mi moramo iz ovoga izvući pouku i postaviti naše udruženje na taj način da nam se nedesi slična sudbina.

    Pročitaj više...

Račun udruženja

Transakcijski račun za uplate iz BiH:

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
1610000142870050

Za uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: Raiffeisen BANK dd BiH
Banks address: Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391610000142870050

Full benefic. name: Dijsapora za odrz povratak i reg
Full benefic. address: Divic

Svrha: Članarina ili navesti naziv projekta