Anketa

Hoćete biti na dan šehida, 21 jun 2014, na Diviču?
 

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 9 

Naši sponzori

Džamijsko zemlji¹te u Diviču vraćeno Islamskoj zajednici
Autor Administrator   
Nedjelja, 01 Mart 2009 20:45

Skupština opštine Zvornik je na svojoj trećoj redovnoj sjednici održanoj u utorak 24. februara 2009. godine donijela odluku da se vakufsko zemljište na kojoj je bila džamija u Diviču vrati ranijem vlasniku Islamskoj zajednici.

Ovim je poništena odluka Skupštine opštine Zvornik od 24.04.1996. godine o dodjeli istog Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Skupština opštine Zvornik je time ispunila svoju obavezu iz Ugovora potpisanog između Islamke zajednice, Srpske pravoslavne crkve i opštine Zvornik o izmještanju crkve sa temelja džamije. Načelnik opštine Zoran Stevanović je obrazložio razloge donošenja ove odluke i predložio da se bez odlaganja usvoji. Prilikom izjašnjavanja svi prisutni odbornici su glasali da se poništi odluka iz 1996. godine i zemljište vrati ranijem vlasniku Islamskoj zajednici. Islamska zajednica je ranije ispunila svoje obaveze o finasiranju izmještanju crkve. Preostaje da treća ugovorna strana u narednom periodu fizički ukloni postojeći objekat.

 
©2010 stilpunkt & Divic.net