Anketa

Hoćete biti na dan šehida, 21 jun 2014, na Diviču?
 

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 9 

Naši sponzori

Historija
Divičke džamije
Autor Administrator   
Nedjelja, 13 April 2008 14:55
Kratka historija Divičke džamije i njenih imama

Džamija na Diviču najvjerovatnije postoji od sredine 16.vijeka, od kada datira i ovo naselje, kao i mezaristan u njemu. Džamija koja je srušena 1935. (da bi se na njenom mjestu 1936. godine podigla nova), bila je od kamena, ćerpića i drveta. Nova džamija imala je dimenzije 14,5 x 10,5 metara i zidanu munaru visine 30 metara. Uz nju je tada podignut i novi mekteb.
Prema Ibni Hasanu sagradio ju je o svom trošku H. Haso Bojić . Proklanjavanje džamije bilo je krajem oktobra 1936. godine , kojim povodom je Divič posjetio tadašnji predsjednik Jugoslovenske muslimanske organizacije dr. Mehmed Spaho.
Više...
 
Džamije i Imami na Diviču
Autor Administrator   
Nedjelja, 13 April 2008 14:54
Tačnih podataka o gradnji džamije nemamo, ali se Pretpostavlja da je džamija u Diviču sagrađena u 16 vijeku, što zaključujemo na osnovu naseljenosti mjesta, i na osnovu mezaristana koji potječe iz prvog doba turske vladavine.
Stara džamija je bila sagrađena od kamena, ćerpiča i drveta i imala je drvenu munaru.
Hadži Hasan Bojić do temelja je oborio staru i o svom trošku 1935 godine sagradio novu džamiju na istoj lokaciji veličine 14,5x10,5 m i zidanu munaru od 30 m visine. Otvorenje ove džamije bilo je 1936 godine.

S desne strane od ulaza u džamiju nalazila su se 2 mezara: Hadži Hasana Bojića, i Sabit ef. Aganovića.
1992 godine džamija je srušena, 1996 godine vakufsko zemljište je oduzeto od strane općine Zvornik i dodijeljeno Srpskoj Pravoslavnoj crkvi a na njenom mjestu i na 2 mezara bespravno podignuta Srpska Pravoslavna crkva.
Više...
 
Naselje Divič
Autor Administrator   
Nedjelja, 13 April 2008 14:52

Divič je naselje koje se formiralo na današnjoj lokaciji u drugoj polovini
19-og vijeka. Do izgradnje Hidroelektrane “Zvornik” 1955 godine Drina
ga je zaobilazila u velikom luku, a na mjestu na kome se sada nalazi brana
elektrane bila je Divička vodenica.

Do izgradnje elektrane gotovo sve kuće
na Diviču bile su pokrivene šindrom (parmakuše). Godine 1910 Divič je imao
133 kuće i 479 stanovnika. Svi stanovnici su bili Islamske vjeroispovjesti.
U to vrijeme na Diviču bila su tri zemljoposjednika koji su imali svoje
kmetove. Po popisu stanovništva iz 1931 godine vidi se da je Divič te
godine imao 609 stanovnika.

Više...
 
Divičko Turbe
Autor Administrator   
Nedjelja, 13 April 2008 14:50
Ovo turbe je na Kisaru povrh Diviča, s lijevu stranu asfaltnog puta
Zvornik-Drinjača. Turbe je bilo jednostavna građevina, zidana

od kamena, ćerpiča i drveta, pokrivena crijepom. Objekat je

imao pregradu. U ovoj prostoriji od ulaza je prazan prostor za klanjanje i

odmor onih koji zijarete turbe, a u drugom dijelu su mještene dvije

drvene kubure, u razmaku jedan metar, nad grobovima šehida,

sa četiri jednostavno rađena nišana bez natpisa. Osnovica turbeta
iznosi 11 X 5,50 m. Na turbetu nije bilo nikakva zapisa. Od turbedarskih

eksponata jedino ima >>tug<<.
Više...
 
Hasan Kaimija i Turbe na Kuli
Autor Administrator   
Nedjelja, 13 April 2008 14:49

Ovo turbe je locirano s desnu stranu puta Zvornik – Kula. Narodna predaja

kaže da je iz velikog poštovanja prema šejh Hasan Kaimiji odmah poslije
njegove smrti (1691 - 1692), narod podigao turbe. Objekat je građen

od lomljenog kamena, ćerpiča, i drveta, pokriven šindrom. Prvobitno

turbe je bilo maleno. Za jednu prostoriju ga je proširio Šemsibeg Tuzlić
iz Tuzle i dao mu današnji oblik, a njegov bratić Bakirbeg Tuzlić pokrio
je turbe crijepom 1908. godine, jer je drveni krov bio dotrajao.
Dograđeno turbe danas ima svoju osnovicu:

Više...
 


©2010 stilpunkt & Divic.net