• Učlani te se i vi
  • Učlani te se i vi
  • Učlani te se i vi

Udruženje Građana Diviča

Rezultat jedne zdrave i jake sredine se očituje isključivo u njenoj zajednici.

Svjedoci smo toga i na Diviču ali nažalost u negativnom smislu.

Osnivanjem udruženja okupit ćemo mještane Diviča na jednom mjestu s ciljem da uslove života na Diviču za sve njene mještane,

ma gdje oni bili, napravimo što boljim. Jasno definiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva pomoći će nam da budemo što efikasniji

i da rezultati našeg rada budu učinkovitiji i vidljiviji. Upravo će nam ovo pomoći da pokažemo našu ozbiljnost i transparentnost u radu.

Ranija iskustva su pokazala da je ovo ključni faktor u opravdavanju povjerenja članova udruženja što je ujedno i glavni razlog postojanja

ovakvog jednog udruženja. Ciljevi moraju biti realni i imati direktan uticaj na svakodnevni život na Diviču ponovo s ciljem dokazivanja

da se udruženje ne bazira samo na priči već i na konkretnim rezultatima na terenu.

Prijedlog

Ovo je faza u kojoj predlažemo projekte i usaglašavamo se oko istih.

Projekat

U ovoj fazi se izrađuje projektna dokumentacija i pronalazi izvodžač radova.

Realizacija

U ovoj fazi prelazimo na realizaciju projekta i pratimo izvođenje istog.

Raport

U ovoj fazi preuzimamo radove i objavljujemo sve informacije o projektu na stranici.

O udruženju

  • Raniji pokušaji organiziranja i rada sličnih udruženja na Diviču nisu zaživila. Počevši od mjesne zajednice pa na dalje ispostavilo se da kada se aktivnosti svedu na dobrovoljni rad i na samo jednu osobu, kako je to do sada bio slučaj, rezultati su gotovo pa nikakvi. Mi moramo iz ovoga izvući pouku i postaviti naše udruženje na taj način da nam se nedesi slična sudbina.

    Pročitaj više...

Račun udruženja

Transakcijski račun za uplate iz BiH:

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
1610000142870050

Za uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: Raiffeisen BANK dd BiH
Banks address: Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391610000142870050

Full benefic. name: Dijsapora za odrz povratak i reg
Full benefic. address: Divic

Svrha: Članarina ili navesti naziv projekta