Izvještaj o radu u 2017

 1. Finansijski smo podržali asfaltiranje košarkaškog terena na Diviču sa 5000KM
 2. Tokom cijele godine smo radili na čišćenju i održavanju ulica, i to zimi smo finansirali čišćenje snijega zbog neprohodnosti istih a poslije i kamenja i drugih raznih nečistoća. Krpili smo rupe po ulicama. Održavali smo sve javne zelene površine u Diviču a početkom 2017 godine smo sredili ulaz u Divič iz pravca Zvornika tako što smo prvo sve očistili a zatim posadili 80 stabala raznog drveća. Održavali smo prostor namijenjen za spomen obilježje ‘suzu’. Sadili cvijeće. Šišali i zalijevali travu tokom toplih ljetnih dana. Investicija vrijedna 5000KM.
 3. Uradili smo ivičnjake i drenažu kako bi spriječili dalje osipanje puta na ulazu u Divič.
 4. Održavali smo objekat ‘čitaonice’ i objekat uz stadion.
 5. Održavali smo sportske terene. U više navrata smo kupovali pijesak za odbojkaški teren. Kompletno smo renovirali košarkaški teren tako što smo popravili jedan postojeći koš a drugi uradili po uzoru na već postojeći. Zatim smo i odradili iscrtavanje košarkaškog i fudbalskog terena. Investicija vrijedna 3500KM.
 6. Finansijski smo podržali sanaciju puta kod škole koja je nastala usljed velikih padavina.
 7. Učestvovali smo u humanitarnim projektima i pomagali školu na Diviču.
 8. Napravili smo još jedno mjesto za odlaganje smeća i nabavili 5 novih kontejnera. Investicija vrijedna 2000KM.
 9. Održavali smo uličnu rasvjetu tako što smo mijenjali pokvarene sijalice a postavili smo i 2 nova sijalična mjesta. Investicija vrijedna 1000KM.
 10. Zamijenili smo kanalizacione cijevi od čoška stadiona do jezera koje su bile začepljene. Investicija vrijedna 1000KM.
 11. Finansijski smo podržali Divičke učesnike ‘Marša Mira 2017’, nabavili smo majice i bedževe za sve naše učesnike.
 12. Aktivno smo učestvovali i finansijski podržali realizaciju ulične rasvjete od Buruna do škole.
 13. Od maja mjeseca smo preuzeli plaćanje računa za struju na pumpi za vodu koja je u više navrata bila isključivana i na kojoj postoji dug od preko 5000KM. Aktivno radimo na tome da riješimo ovaj problem sa vodosnabdijevanjem ‘Korina’. Investicija vrijedna 1000KM.
 14. Sredili smo čitav priobalni put od Buruna do škole. Sve je očišćeno i nasuli smo kamen tucanik a na više mjesta skrenuli pažnju da se smeće odlaže na zato obezbijeđena mjesta. Investicija vrijedna 1000KM.
 15. Aplicirali smo na više fondova za sredstva kako bih odradili neke od ovih projekata. U dva navrata su nam sredstva bila i odobrena. Prva je nova ulična rasvjeta od Buruna do škole u visini od 19500KM a druga je za projektnu dokumentaciju za kompletno renoviranje čitaonice u visini od 1500KM koju planiramo odraditi u 2018-toj godini. Imali smo i dvije donacije. Jedna u vidu sportskih rekvizita a druga za košarkaški teren.
 16. Oko 25 Divičana je zaradilo radeći na svim gore navedenim projektima.

 

U sve ove projekte smo investrirali preko 20000 KM.  

Zadnji put promjenjen četvrtak, 25 Januar 2018 21:08
Administrator

Administrator.

Prijavi se pa komentiraj

O udruženju

 • Raniji pokušaji organiziranja i rada sličnih udruženja na Diviču nisu zaživila. Počevši od mjesne zajednice pa na dalje ispostavilo se da kada se aktivnosti svedu na dobrovoljni rad i na samo jednu osobu, kako je to do sada bio slučaj, rezultati su gotovo pa nikakvi. Mi moramo iz ovoga izvući pouku i postaviti naše udruženje na taj način da nam se nedesi slična sudbina.

  Pročitaj više...

Račun udruženja

Transakcijski račun za uplate iz BiH:

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
1610000142870050

Za uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: Raiffeisen BANK dd BiH
Banks address: Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391610000142870050

Full benefic. name: Dijsapora za odrz povratak i reg
Full benefic. address: Divic

Svrha: Članarina ili navesti naziv projekta