Projekti

Projekti (51)

Projekte može da predloži svaki član udruženja s tim da definitivnu odluku koji projekat ulazi u fazu razmatranja donosi odbor.
Prva faza, Prijedlog,
je faza u kojoj svi članovi udruženja mogu dati svoje mišljenje o predloženom projektu. Posle određenog vremena komentari na prijelog će biti isključeni da bi zatim članovi odbora uzeli u obzir sve prijedloge i doradili projekat u pitanju. Takav projekat se prebacuje u drugu fazu.

Druga faza, Projekat, je faza u kojoj se izrađuje projektna dokumentacija i pronalazi izvodžač radova. Posle odluke o izvodžaču radova projekat prelazi u treću fazu.

Treća faza, Realizacija, je faza u kojoj se prelazi na realizaciju projekta i prati izvođenje istog. Posle završetka radova projekat prelazi u četvrtu fazu.

Četvrta faza, Raport, je faza u kojoj preuzimamo radove i objavljujemo sve informacije o projektu na stranici. 

Podkategorije

Prijedlog

Prijedlog (8)

Ovo je faza u kojoj predlažemo projekte i usaglašavamo se oko istih.

Pogledaj članke...
Projekat

Projekat (0)

U ovoj fazi se izrađuje projektna dokumentacija i pronalazi izvodžač radova.

Pogledaj članke...
Realizacija

Realizacija (3)

U ovoj fazi prelazimo na realizaciju projekta i pratimo izvođenje istog.

Pogledaj članke...
Raport

Raport (39)

U ovoj fazi preuzimamo radove i objavljujemo sve informacije o projektu na stranici.

Pogledaj članke...

RAPORT

Radovi su završeni a rezultati se vide u slikama dole. Kvalitet urađenog posla je na zavidnom nivou što nam daje za pravo da konstatujemo da će revirani dio puta potrajati.

 

REALIZACIJA

Projekat je realizovan u datom roku. 

 

PROJEKAT

Krpljenje rupa na dijelu od ulaska u Divič kod pumpe za vodu pa do raskrsnice kod Mustafe Tuhčića.   

 

PRIJEDLOG

Renovacija i reparacija infrastrukture na Diviču je kontinuirani proces. Proces kojem ćemo posvetiti ponajviše pažnje u narednom periodu. 

 

IMG_0353
IMG_0353
IMG_0354
IMG_0354
IMG_0355
IMG_0355
IMG_0356
IMG_0356
IMG_0358
IMG_0358
IMG_0360
IMG_0360
IMG_0361
IMG_0361
IMG_0362
IMG_0362
IMG_0363
IMG_0363
IMG_0364
IMG_0364
IMG_0365
IMG_0365
IMG_0433
IMG_0433
IMG_0443
IMG_0443
IMG_0444
IMG_0444
IMG_0445
IMG_0445
IMG_0446
IMG_0446
IMG_0561
IMG_0561
IMG_0562
IMG_0562
IMG_0563
IMG_0563
IMG_0564
IMG_0564
IMG_0565
IMG_0565
IMG_0566
IMG_0566
IMG_0567
IMG_0567
IMG_0568
IMG_0568
IMG_0573
IMG_0573
IMG_0596
IMG_0596
IMG_0597
IMG_0597
IMG_0598
IMG_0598
IMG_0601
IMG_0601
IMG_5352
IMG_5352
IMG_5384
IMG_5384
IMG_5385
IMG_5385
IMG_5386
IMG_5386
IMG_5387
IMG_5387
IMG_5388
IMG_5388
IMG_5389
IMG_5389
IMG_5485
IMG_5485
IMG_5487
IMG_5487
IMG_5488
IMG_5488
IMG_5517
IMG_5517
IMG_5518
IMG_5518
slika 50
slika 50
slika 51
slika 51
slika 52
slika 52
slika 53
slika 53
slika 54
slika 54
slika 55
slika 55
slika 56
slika 56
slika 57
slika 57
slika 58
slika 58

RAPORT

Radovi su završeni a rezultati se vide u slikama dole. Kvalitet urađenog posla je na zavidnom nivou što nam daje za pravo da konstatujemo da će revirani dio puta potrajati.

 

REALIZACIJA

Komunalni radnik je dobio sedam danas da realizuje ovaj projekat. Projekat je realizovan u datom roku. 

 

PROJEKAT

Krpljenje rupa na dijelu od ulaska u Divič od hotela do prve raskrsnice.   

 

PRIJEDLOG

Renovacija i reparacija infrastrukture na Diviču je kontinuirani proces. Proces kojem ćemo posvetiti ponajviše pažnje u narednom periodu. 

 

IMG_5531
IMG_5531
IMG_5532
IMG_5532
IMG_5533
IMG_5533
IMG_5534
IMG_5534
IMG_5535
IMG_5535
IMG_5536
IMG_5536
IMG_5537
IMG_5537

Još jedna radost za naše najmlađe. Jedan od naših članova je u privatnom aranžmanu napravio igralište za djecu.
Djeca Diviča će se od danas moći igrati na ovom prekrasnom objektu.

Sjetim se mog djetinjstva na Diviču pa me želja mine. Naš Divič postaje sve ljepši i ljepši a današnji mališani Diviča
uživaju kao što mi nekada uživali. 

slika01
slika01
slika02
slika02
slika03
slika03
slika04
slika04
slika05
slika05
slika06
slika06
slika07
slika07
slika08
slika08
slika09
slika09
slika10
slika10
slika11
slika11
slika12
slika12
slika13
slika13
slika14
slika14
slika15
slika15
slika16
slika16
slika17
slika17
 

 

RAPORT

Projekat mjesta za odlaganje smeća smo danas priveli kraju. Od danas imamo na Diviču mjesto gdje će biti
postavljeni kontejneri za odlaganje smeća. Isti ovaj projekat planiramo odraditi i za gornji dio Diviča na mjestu
do građevine u kojoj se nalazi pumpa za vodu. 

Troškovi ovog projekta su bili 850KM.  

slika01
slika01
slika02
slika02
slika03
slika03
slika04
slika04

REALIZACIJA

I danas je bilo udarno na Diviču. U završnoj smo fazi uređivanja mjesta za odlaganje smeća. Dalje smo ponovo
šišali travu na ulazu u Divič i na fudbalskom terenu. Naše vrijedne mještanke sadile su cvijeće i čistile sokake.  

slika00
slika00
slika01
slika01
slika02
slika02
slika03
slika03
slika04
slika04
slika05
slika05
slika06
slika06
slika07
slika07
slika08
slika08
slika09
slika09
slika10
slika10
slika11
slika11
slika12
slika12
slika13
slika13
slika14
slika14
slika15
slika15
slika16
slika16
slika17
slika17
slika18
slika18
slika19
slika19
slika20
slika20
slika21
slika21
slika22
slika22
slika23
slika23
slika24
slika24
slika25
slika25
slika26
slika26
slika27
slika27
slika28
slika28
slika29
slika29
slika30
slika30
slika31
slika31
slika32
slika32
slika33
slika33
slika34
slika34
slika35
slika35
slika36
slika36
slika37
slika37
 

Kada govorimo o infrastrukturi cijelog Diviča mislimo na kanalizaciju, vodovod, podzemnu elektrifikaciju,
uličnu rasvjetu i asfaltiranje. I ovaj projekat je ambiciozan s obzirom na očekivane troškove. Ipak mi planiramo
uraditi projektnu dokumentaciju i tako napraviti korak u dobrom pravcu.
Postojeća infrastruktura je stara 50-60 godina. Mi bih ovim projektom riješili problem infrastrukture na Diviču
za narednih 50-60 godina. 

Projekat koji iziskuje mnogo novca ali mi planiramo u najmanju ruku pripremiti projektnu dokumentaciju za uređenje obale oko cijelog Diviča.

 

Mještani Divič kubure sa problemom vodosnabdijevanja već duži period što je paradoks s obzirom na izobilje vode
u našem okruženju. Svi dosadašnji pokušaji riješavanja ovog problema nisu urodili plodom. Zato mi planiramo
unajmiti eksperte koji će nam izraditi projektnu dokumentaciju kako bih konačno i permanentno riješili ovaj problem.

 

Planiramo ograditi fudbalsko igralište kvalitetnijim materijalima nego što je to sada slučaj.
Za ovaj projekat ćemo uraditi projektnu dokumentaciju.

Desno od Buruna odmah uz obalu pojavile su se velike naslage blata i mulja. Planiramo očistiti taj dio od ovih
naslaga. Prvi korak je da se konsultujemo sa nadležnim organima prije nego pristupimo ovom projektu.

Planiramo srediti ulaze u Divič, sva tri ulaza. Ovdje mislimo na gornje dijelove puta na sva tri ulaza koji znaju zarasti
u travu zbog čega je uključivanje u sabraćaj otežano i opasno. Planiramo na tim mjestima postaviti neku vrstu
umjetnog kamena ali ćemo se prvo konsultovati sa nadležnim organima i ekspertima na ovom polju kako bih iznašli
najbolje riješenje. 

O udruženju

  • Raniji pokušaji organiziranja i rada sličnih udruženja na Diviču nisu zaživila. Počevši od mjesne zajednice pa na dalje ispostavilo se da kada se aktivnosti svedu na dobrovoljni rad i na samo jednu osobu, kako je to do sada bio slučaj, rezultati su gotovo pa nikakvi. Mi moramo iz ovoga izvući pouku i postaviti naše udruženje na taj način da nam se nedesi slična sudbina.

    Pročitaj više...

Račun udruženja

Transakcijski račun za uplate iz BiH:

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
1610000142870050

Za uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: Raiffeisen BANK dd BiH
Banks address: Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN: BA391610000142870050

Full benefic. name: Dijsapora za odrz povratak i reg
Full benefic. address: Divic

Svrha: Članarina ili navesti naziv projekta